Top
FAST & RELIABLE partner in CEE region

we know the EU market well | we speak your language|work with verified CZ/SK/PL transporters|we work 24/7| thorough control of the course of the transport | arrange insurance |customs |special security requirements

 

RYCHLÝ & SPOLEHLIVÝ partner pro ZÁPADNÍ EVROPU

známe dobře trh EU|mluvíme jazyky cílových zemí|pracujeme s ověřenými CZ/SK/PL dopravci|pracujeme 24/7| důsledná kontrola průběhu přepravy| zajišťujeme pojištění|clení |speciální bezpečnostní požadavky

Un partenaire RAPIDE et FIABLE dans l’Europe centrale et l’Europe de l’est

Nous connaissons bien le marché EU | Nous parlons votre langue|Nous travaillons avec des transporteurs tchèques, slovaques et polognes certifiés Nous travaillons 24heures/7jours| Contrôle approfondi du déroulement du transport| Assurances supplémentaires|Douanes |demande spéciales de sécurité

SCHNELL und ZUVERLÄSSIG partner für CENTRALEUROPA

wir kennen den EU Markt gut | sprechen ihre Sprache | wir arbeiten nur mit geprüft CZ/SK/PL Transporteurswir arbeiten 24/7|  folgerichtige Kontrolle des ganzes Transports|  Vesicherungsbesorgung|Zollausrichtung |speziell Sicherheitsanforderungen

SZYBKI i NEZAWODNY partner dla EUROPY ZACHODNIEJ

orientujemy się na rynku UE | mówimy językami krajów docelowych | współpracujemy ze sprawdzonymi CZ/SK/PL  przewoźnikami | pracujemy 24/7 | staranny nadzór podczas transportu | ubezpieczenie transportu i odprawa celna| specjalne wymogi bezpieczeństwa

 

Blog Index
The journal that this archive was targeting has been deleted. Please update your configuration.
Navigation